Metallityöt

TKK Ser­vice valmis­taa korkealaa­tuiset met­al­li­työt ja ‑rak­en­teet yri­tys­ten, taloy­htiöi­den ja yksi­ty­is­ten tarpeisi­in jo yli kol­menkymme­nen vuo­den kokemuksella.

Valmis­tamme pienet ja keskisu­uret met­al­li­työt toivei­desi mukaan konepa­jal­lamme Limin­gas­sa. Voit tila­ta meiltä esimerkik­si jäteka­tok­set, kaiteet, por­taat, luiskat, aidat ja por­tit tai melkein minkä tahansa tarvit­se­masi met­al­li­rak­en­teen. Otamme haas­teen vastaan!

Valmistamme tilaustyönä mm.

  • Katok­set 
  • Por­taat 
  • Kaiteet 
  • Parvekekaiteet 
  • Aidat  
  • Por­tit 
  • Ran­skalaiset parvekkeet 

Metallirakenteet suunnitelmiesi pohjalta

Onko sin­ul­la valmi­it piirus­tuk­set tarvit­se­mas­tasi met­al­li­rak­en­teesta mut­ta toteut­ta­ja puut­tuu? TKK Ser­vice valmis­taa aikaa, käyt­töä ja kat­sei­ta kestävät, tur­val­liset met­al­li­tuot­teet kuviesi perus­teel­la.   
  
Vai onko tuote vas­ta suun­nit­telu­as­teel­la? Autamme mielel­lämme val­it­se­maan valmis­tamiemme tuot­tei­den perus­teel­la juuri sin­un käyt­töko­hteeseesi ja tarpeisi­isi sovel­tuvan ratkaisun. Mod­erni konekan­tamme ja koke­neet ammat­ti­laisemme varmis­ta­vat laadukkaan lop­putu­lok­sen.  
  
Ota rohkeasti yhteyt­tä mei­hin ja ker­ro miten voisimme olla avuk­si. Vas­taamme mielel­lämme kysymyksiisi. 

Metallityöt kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja nopealla toimituksella

Valt­te­jamme ovat nopea toim­i­tu­sai­ka ja kil­pailukykyi­nen hin­noit­telu. Tar­joamme nopeaa palvelua, vas­taamme tar­jous­pyyn­töi­hin ripeästi ja valmis­tamme tuot­teet tarvit­taes­sa kiireisel­läkin aikataul­ul­la. 

Yhteistyö kanssamme on help­poa ja mukavaa, ja pyrimme aina löytämään tilaa­jan tarpeisi­in parhait­en sopi­van ratkaisun.

Hitsausmenetelmät ja ‑materiaalit 

Teemme met­al­li­työt MIG‑, MAG- sekä puikko­hit­sauk­se­na ja työstämme sekä mus­taa rautaa että ruos­tu­mat­to­mia teräksiä.

Mur­tuiko met­al­li­rak­en­teen hitsaussauma?

Teräs­rak­en­tei­den valmis­tuk­sen lisäk­si tar­joamme myös luotet­tavaa korjaushitsausta.