Maanrakennus

TKK Ser­vice toteut­taa monipuoliset maan­raken­nustyöt asiantun­tev­asti niin raken­nus­li­ikkeille, taloy­htiöille kuin kotitalouksille.

Tulemme mielel­lämme avuk­sesi oli­pa kyseessä salao­jare­mont­ti, kan­to­jen jyrsin­tä tai piharaken­nuk­sen poh­jat. Kaivu­u­työt hoitu­vat ket­terästi 2,5 ton­nin kumite­laisel­la kaivinkoneella.

Salaojitukset tai salaojaremontti omakotitaloon ja taloyhtiöön

Ilmenikö taloy­htiön kun­tokar­toituk­ses­sa tarve salao­jare­mon­tille? Huolel­la tehty salao­ji­tus on ter­veen raken­nuk­sen edel­ly­tys, ja salao­jien uusimis­es­ta kan­nat­taa huole­htia hyvis­sä ajoin ennen kuin vau­ri­oi­ta pääsee syntymään. 

Me TKK Ser­vi­cel­lä toteu­tamme koke­neesti sekä uud­isko­htei­den salao­ji­tuk­set että van­ho­jen kiin­teistö­jen salaojaremontit. 

Pihatyöt kaivinkoneella

Haaveis­sa viihty­isä, kau­nis ja toimi­va piha? Me toteu­tamme monipuoliset pihan maan­raken­nustyöt kaivinkoneel­la ket­terästi ja kus­tan­nuste­hokkaasti.  

Voit pyytää mei­dät avuk­si, kun piha kaipaa tasoi­tus­ta, kan­to­jen jyrsin­tää ja maise­moin­tia tai vaikka­pa piharaken­nus pohjia. Myös pien­imuo­toiset purku­työt suju­vat kaivinkoneen koural­la ripeästi ja helposti.

Muu maanrakennus ja kaivuu

Etkö löytänyt etsimääsi? Teemme ammat­ti­taidol­la monipuoliset kaivu­u­työt taloy­htiöi­den, rak­en­ta­jien ja koti­talouk­sien tarpeisi­in aina kaapelei­den kaivuista pihatei­den pohji­in.  

Ota siis rohkeasti yhteyt­tä ja ker­ro, miten voisimme olla avuksi.