Metalliromun nouto

Lojuuko pihamaal­lasi ylimääräistä met­al­liro­mua? Halu­atko mei­dän huole­hti­van purkuko­hteessasi ker­tyvän met­al­liro­mun lajit­telus­ta ja kier­rä­tyk­ses­tä puolestasi?

Me noudamme met­al­liro­musi kotoasi tai raken­nustyö­maal­tasi ja huole­hdimme niiden asian­mukaises­ta lajit­telus­ta ja kier­rät­tämis­es­tä puolestasi. Met­al­liro­mun nouto hoituu tur­val­lis­es­ti ja ket­terästi autois­tamme löy­tyvien vinssi­lait­teen, kouran ja ajosil­lan avulla.

Romumetallin keräys

Met­al­liro­mun noutopalvelu on help­po tapa kier­rät­tää esimerkik­si saneer­ausko­hteen van­hat öljysäil­iöt, ‑kat­ti­lat ja met­al­liputk­istot. Tulemme sovit­tuna ajanko­htana paikan päälle purku­työ­maalle­si ja huole­hdimme romun keräyk­ses­tä ja poisvi­en­nistä puolestasi.

Romuauton nouto

Onko henkilöau­tosi tul­lut tien­sä päähän? Lojuuko pihal­lasi romuau­to? TKK Ser­vice noutaa romuau­tot veloituk­set­ta pihal­tasi. Saat meiltä mukaan myös asian­mukaisen romutustodistuksen!

Metalliromun noutohinta

Eikö olisi mukavaa, jos joku noutaisi met­al­liro­mut pois pihas­tasi loju­mas­ta, ja vieläpä täysin veloituk­set­ta? Vielä mukavam­paa toki olisi, jos saisit siitä kor­vauk­sen?  

Pienem­mät romuerät noudamme veloituk­set­ta Limin­gas­ta, Oulus­ta ja lähikun­nista. Suurem­mista eristä mak­samme romuerän pain­on mukaisen hin­nan sin­ulle.  

Ota yhteyt­tä, niin jutel­laan tarkemmin. 

Vaihtolava paikan päälle

Tarvit­setko vai­h­tola­van met­al­liro­mun keräys­tä varten? Toimi­ta­mme myös vai­h­tolavat työ­maalle­si ja huole­hdimme lavan tyh­jen­nyk­ses­tä sopimuk­sen mukaan.