Hitsaukset

Hit­sauk­set ja kor­jaushit­sauk­set ovat TKK Ser­vi­cen ydi­nosaamista. Hit­sausjäl­keemme luot­ta­vat niin taloy­htiöt, raken­nusyri­tyk­set kuin yksityisasiakkaatkin.

Kor­jaamme ket­terästi ja koke­neesti kiin­teistö­jen por­tit, kaiteet, luiskat ja muut rautarak­en­teet sekä työkonei­den kulu­vat osat Limin­gas­sa, Oulus­sa ja tarvit­taes­sa myös muual­la Pohjois-Pohjanmaalla.

Korjaushitsaukset

Teemme hit­sauk­set tarpeen mukaan joko asi­akkaan luona tai oma­l­la pajal­lamme Limingassa. 

Käytämme sekä MIG‑, MAG- että puikko­hit­saus­menetelmiä ja hit­saamme niin mus­taa rautaa kuin ruos­tu­mat­to­mia teräksiä.

24h Päivystys

Maastohitsaus työmaalla

Rikkou­tuiko työkone kesken urakan? Ei hätää, TKK Ser­vi­cen avul­la pidät työ­maasi käyn­nis­sä myös sil­loin, kun kauha hajoaa tai puomin hit­saus­sauma pet­tää.  

Liikku­van hit­sauskalus­tomme avul­la tulemme tekemään raskaan kalus­ton maas­to­hit­sauk­set hel­posti myös paikan päälle. Haas­ta­vat kohteet tai vir­ran puut­tumi­nen eivät ole esteenä.  

Kiireel­li­sis­sä kor­jaushit­sauk­sis­sa palvelemme asi­akkaita­mme vuorokau­den ympäri. Tar­tu siis rohkeasti puhe­limeen ja ota yhteyttä.

Met­al­li­rak­en­tei­den valmistus

Kor­jaushit­sausten lisäk­si valmis­tamme myös tilaustyönä uudet met­al­li­rak­en­teet por­taista kaiteisi­in ja katok­sista parvekkeisiin.